Intuitiv Hypnose & Sjæls Terapi

– en banebrydende ny og kærlig metode til Deep State healing og personlig transformation.

Intuitiv Hypnose Terapi…

 • er en usædvanlig intuitiv, medfølende og kærlig terapiform. Klienten oplever at blive taget vare på, blidt og kærligt. Hver session slutter med at se sig selv fra sit højeste potentiale og med følelser som at være elsket eller være healet.

 • retter sig mod klientens selvudvikling og udrensning af kroppens, sindets og hjernens fortrængte ”erindringer”. De holder os fast i fortiden og kaster blokerende skygger over fremtiden, vores velbefindende og vores iboende potentiale.

 • fører klienten ind i en blid og hypnotisk trance-meditativ tilstand, hvor klienten ved hjælp af regression guides tilbage til barndommen, hvor de fleste af klientens problemer har deres oprindelse. ”Det indre barn” er ofte såret eller svigtet. Derfor er healing af det indre barn også en del af løsningen på de fleste af klientens nuværende problemer. Ofte vil kombinationen med Sjæls Terapi gøre oplevelsen ekstra smuk og kærlig. Resultatet vil være meget transformerede og befriende, og følelsen af at være elsket vil være stærk.

 • finder gennem regression altid nye ressourcer, som klienten kan tage med ind i en fremtidsvision. De udvalgte ressourcetilstande kan forankres og derefter altid tages i brug, når klienten står overfor en mental udfordring.

 • er et fantastisk værktøj til at heale et såret og overbeskyttet hjerte. Lær mere under afsnittet ”Riv hjertemuren ned”.

 • kan have en afgørende forskel på psykiske og en del fysiske udfordringer. Resultatet afhænger ikke kun af metoden. Den intuitive behandler – i dette tilfælde mig – kan skabe mirakler sammen med en klient, der er klar til at tage ansvar og lære sig selv og sine mønstre at kende.
Book en session

Intuitiv Hypnose & Sjæls Terapi

– en banebrydende ny og kærlig metode til Deep State healing og personlig transformation.

Intuitiv Hypnose Terapi…

 • er en usædvanlig intuitiv, medfølende og kærlig terapiform. Klienten oplever at blive taget vare på, blidt og kærligt. Hver session slutter med at se sig selv fra sit højeste potentiale og med følelser som at være elsket eller være healet.

 • retter sig mod klientens selvudvikling og udrensning af kroppens, sindets og hjernens fortrængte ”erindringer”. De holder os fast i fortiden og kaster blokerende skygger over fremtiden, vores velbefindende og vores iboende potentiale.

 • fører klienten ind i en blid og hypnotisk trance-meditativ tilstand, hvor klienten ved hjælp af regression guides tilbage til barndommen, hvor de fleste af klientens problemer har deres oprindelse. ”Det indre barn” er ofte såret eller svigtet. Derfor er healing af det indre barn også en del af løsningen på de fleste af klientens nuværende problemer. Ofte vil kombinationen med Sjæls Terapi gøre oplevelsen ekstra smuk og kærlig. Resultatet vil være meget transformerede og befriende, og følelsen af at være elsket vil være stærk.

 • finder gennem regression altid nye ressourcer, som klienten kan tage med ind i en fremtidsvision. De udvalgte ressourcetilstande kan forankres og derefter altid tages i brug, når klienten står overfor en mental udfordring.

 • er et fantastisk værktøj til at heale et såret og overbeskyttet hjerte. Lær mere under afsnittet ”Riv hjertemuren ned”.

 • kan have en afgørende forskel på psykiske og en del fysiske udfordringer. Resultatet afhænger ikke kun af metoden. Den intuitive behandler – i dette tilfælde mig – kan skabe mirakler sammen med en klient, der er klar til at tage ansvar og lære sig selv og sine mønstre at kende.

Jeg har personligt talt med Bruce Lipton, om hypnose også virker på vores gener og på celleplan. Hans svar var et ubetinget ja, hvilket du kan tjekke på hans hjemmeside.

Forestil dig så den potentielle ekstraordinære virkning af Intuitiv Hypnose Terapi i kombination med Sjæls Terapi & Sjæls Psykologi.

Sjæls terapi & Sjæls Psykologi…

 • er den anden del af en kærlig og opløftende terapiform. Her kommer klienten til at betragte, forstå, heale og transformere sine ”problemer og sig selv” fra sjælens og klientens højere bevidstheds kærlige plan. Herfra kan alle former for healing finde sted i den ubetingede kærligheds lys, og klienten kan se verden og sig selv i et nyt fantastisk lys.
 • hjælper klienten til at forløse sit potentiale set i lyset af den hun/han virkelig er – fri for egoet kritiske, kontrollerende, usande overbevisninger og synsvinkler.
 • betyder, at vi ser os selv i et spirituelt og kærligt lys, hvor alt er muligt, fordi det er muligt. Sjælen og Den Skabende Bevidsthed er ren kærlighed, accept, glæde og et legende syn på livet. Vores sjæl er vores kærne. Vores krop og vores sind er noget vi har for at leve vores liv på jorden.
 • kan hjælpe os alle med at leve i tættere kontakt med vores sjæl. De fleste er fanget i deres sind og forstår ikke, at det er en matrix – en konstrueret usand fysisk virkelighed, vi lever i. ”Closing the gab” mellem sjæl og sind er en magisk oplevelse, de øjeblikke vi et tætte. Der er mange måder og værktøjer til at gøre afstanden mindre og oplevelsen større. Vi kan alle gå den vej, men det kræver viljen og ønsket om at gå ”den indre camino”. Det er at ”gå vejen”, der betyder noget, for der er ingen målstreg – blot ”vejen”.
Book en session med Ole