Mere om Intuitiv Hypnose & Sjæls Terapi

Mere om Intuitiv Hypnose & Sjæls Terapi

Sjæls clairvoyance – Besked fra din sjæl.

 • Fjernlæsning af din sjæl:

  For at skabe kontakt med din sjæl uanset hvor i verden du befinder dig:

  1. En session er maksimalt 15 minutter afhængigt af, hvad din sjæl har af vejledning til dig. Indimellem er sjæl også klar til at give dig sit sjælsperspektiv omkring et stort uafklaret spørgsmål, du har – erhverv eller privat. Er der tid, kan du stille spørgsmålet i løbet af sessionen.
  2. E-mail mig dit navn, alder, mailadresse og mobilnummer. Vedhæft gerne et foto eller henvisning til din hjemmeside. Det kan i nogle tilfælde være en fordel ved vejledningen og kontakten til din sjæl.
  3. Vi aftaler et bestemt tidspunkt og sjæls læsningen foregår via mobil, WhatsApp eller andre platforme.

  Når du har overført betaling til MobilePay eller PayPal, får du en bekræftelse.

  Pris: 750 Kr.-

Intuitiv Hypnose terapi – ”Riv hjertemuren ned”

 • Det har den allerstørste betydning for klienter, der føler sig såret af svigt i barndommen, i parforhold og svigtet af sig selv. I tidens løb har mange af os opbygget en beskyttende ”mur” eller variant omkring hjertet. Den skal beskytte os mod at blive ”såret igen” i fremtiden. For mange er det en meget solid ”mur”, som de ikke tør give slip på. Hvad nu hvis det sker igen? Den smerte vil jeg for alt i verden ikke opleve igen. Når et andet menneske vi holder af sårer os, lukker vi ned for kærlighedens strøm. Den løsning er effektiv, men samtidigt forhindrer den, at vi tiltrækker en ny partner, at vi kan elske en ny partner eller elske vores nuværende partner, der har såret os. Det værste er måske, at det forhindrer os alle i at modtage andres kærlighed, og det gør os immune over for vores indre sjæls kærlighed til os selv.

  Der er imidlertid hjælp at få. En enkelt session er nok til at ”opløse eller rive dele af den psykiske mur ned. Kærlighed kan igen begynde at strømme ud og ind til hjertet. Nogle få sessioner over nogle uger/måneder kan fjerne ”hjertemuren” fuldstændigt. Hjertet har igen fået puls og passion.

  Intuitiv Hypnose eventuelt kombineret med Sjæls Terapi vil fremkalde lykketårer fra dit indespærrede, ensomme hjerte og sætte det F R I til igen at elske og blive elsket.

Om at føle sig god nok

 • Om at føle sig god nok. Jeg har masser af erfaring og værktøjer indenfor dette område. Intuitiv Hypnose Terapi er blot et af værktøjerne. Du kan stole på, at du oplever forandring og et mere positivt syn på dig selv i løbet af ganske få sessioner.

Lær at være selvkærlig – den vigtigste af alle følelser

 • At lære at være selvkærlig er den vigtigste opgave i dit liv! Er du selv kærlig i måden du tænker, føler og handler på, bliver dit liv fyldt med kærlighed. Der er altid et flow af kærlighed i dit liv, når du er alene, så vel som når du er i et parforhold.

  Din personlige vibration bliver højfrekvent, så du tiltrækker på letteste måde, det du ønsker dig. Du bidrager også til, at hele menneskehedens vibration løftes, og alt hvad vi manifesterer, bliver derfor også af en højere vibration.

  Jeg kan lære dig at etablere et ”indre selvkærligheds kompas”. Gennem det kan du tjekke og mærke efter, om du sætter selvkærlige grænser overfor andre. Kompasset kan også vise dig, om du er selvkærlig i dine tanker, følelser og handlinger, eller du vanemæssigt sårer, krænker eller udskammer dig selv, uden du tænker over det – og dermed ødelægger dit eget liv.

Om trøstespisning og ubeskyttede følelser

Jeg har siden 2012 været Danmarks måske mest succesfulde slanke & selvværds hypno-terapeut. En enkelt 3 timers gastric-band hypnose session var i næsten alle tilfælde tilstrækkeligt til at fjerne årsagen til overspisning og for meget slik. Mange hundrede succes sessioner og nogle få klienter, der havde brug for en follow-up sessioner.

Nu kan jeg ved 3 timers 1-1 sessioner tilbyde dig en fantastisk deal med ekstra indhold:

 • Sædvanligt terapeutisk indhold inklusiv Gastric Band Hypnose, hvor du får en virtuel og meget ”virkelig” gastric band operation. Se også www.gastricbandhypnose.dk

 • Min slankebog Emotionel FRI som en e-bog og kostvejlednings manual med mange selvværds-øvelser.
 • Samme koncept som online programmet i 60 dage inklusiv 2 hypnose sessioner af hver 60 minutters varighed. Den ene er ”operationen” med tilhørende ”lægesnak og operationslyde” og den anden en timelang booster af dit selvværd. Se www.slanklet.dk

 • Har du også et ønske og behov for en Intuitiv Hypnose Terapi session, kan jeg måske passe den ind.
 • Onlineprogrammet med slankebogen og 2 timers hypnose lydfiler kan du investere i separat – kr. 1.250.-
 • Når du via onlineprogrammet dagligt lytter til mine hypnoselydfiler, skaber du nye spor og neurale netværk i din hjerne, og du renser underbevidstheden for skjulte negative overbevisninger. Med lydfil 2 forstærker du ved gentagelse følelsen af selvværd, og det at være mere en god nok, indtil din hjerne accepterer den nye og sande virkelighed, nemlig at du er fantastisk, hvilket du altid har været, hvis ikke nogen havde bildt dig noget andet ind.

STOP de dårlige vaner

 • STOP de dårlige vaner og følelses reaktioner der ødelægger glæden i hverdagen! Væk med stress, mangel på selvkærlighed og selvrespekt. Tag ansvar for dit liv ved at fjerne kilden til dine u-vaner med Intuitiv Hypnose Terapi. Det er lettere og hurtigere, end du tror!

  90% af det vi gør i løbet af en dag er ubevidste vaner. Det kan være tanker, følelser eller handlinger. Vores hjerne og vores krop er så trænet, at de producerer belønnings stoffer som dopamin, så det er svært at ændre vores vaner.

  Med Intuitiv Hypnose Terapi bliver din hjerne og din krop om programmeret. Nogle gange er ”et nyt program” tilstrækkeligt til at ændre adfærd. Andre gange er der en dybere årsag til vores handlinger, så vi sammen må tilbage i tiden til ”kilden” for at forandre vanen. Endeligt kan du med hypnose få hjernen til at forstå, at fremover er der belønning ved en ny ønsket adfærd og et STOP med belønning ved den nuværende vane.

  Alle vaner kan ændres, men nogle er dybt forankrede og ”livsvigtige” for underbevidstheden, og kræver derfor et par sessioner mere.

Gør dine drømme til virkelighed

Gør dine drømme til virkelighed på den lette måde. Fokuser, tænk og føl på nye måder og oplev små og store overraskende mirakler. Loven om Tiltrækning? Jeg kan hjælpe dig til at blive en af de ”heldige”, der skaber, tiltrækker og modtager det, de ønsker!

 • Loven om Tiltrækning er efterhånden kendt af millioner af mennesker. Den siger ”lige tiltrækker lige” altså at du modtager svarende til det du dybest inde ”fortjener”. Loven om at Modtage er der ikke mange, der kender. Tvivler du på at kunne gøre dine drømme til virkelighed og du har opmærksomhed på eventuelle forhindringer – ja så går dine ønsker ikke i opfyldelse eller i bedste fald bliver det hårdt arbejde.

  Nogle mennesker kommer let til deres succes og opfyldelse af deres drømme. De er naturtalenter og kan ikke selv forklare, hvorfor det er sådan.

  Der er en tilsyneladende magisk FORMEL, som alle med opmærksomhed på egne mønstre kan lære at bruge. Det har taget mig 20 år at læse mig til og træne mig til at forstå og praktisere. Det er enkelt, nu hvor jeg forstår det. Derfor kan jeg med sikkerhed sige at

 • Vi kan tiltrække og manifestere, men ikke altid det vi ønsker allermest?? Hvad er årsagen til det? Hvad skal vi gøre anderledes?
 • Kunsten at Modtage er lige så vigtig at lære. Forestil dig at du har ”tiltrukket” en masse ønsketing, men når du ser dig omkring i din virkelighed, er der ingenting. Pakkerne står nemlig i stakkevis udenfor din entredør og venter på at blive ”modtaget”. Har du lært Kunsten at Modtage, åbner du hver dag entredøren med positiv forventning for at se, hvad der er kommet til dig i dag – hver dag 365 dage om året.

Lær at tale med din sjæl

Lær at tale med din sjæl som to venner taler sammen. Få uvurderlig vejledning fra dit autentiske selv. 1 enkelt session på 1 ½ time er nok for de fleste. 1 individuel session eller deltag i en 4 timers workshop, hvor du også lærer at tale med ”personligheds dele”.

 • Vi har alle en form for kontakt til vores sjæl gennem vores intuition. Ofte kan vi imidlertid ikke opfatte, hvad intuitionen fortæller os, eller vi overhører den og stoler ikke på den.

  Jeg har været så ”heldig”, at jeg har lært mig selv at stille spørgsmål til min sjæl og få vise, kloge svar. Det startede med, at jeg udviklede en metode med mine slankeklienter, hvor jeg opdagede, at alle sindets ”dele” kan man finde i kroppen og samtale med dem. Med mine slankeklienter var det ”den indre beskytter” og klientens ”selvværd”, jeg talte med. Klienten fungerer som en ”bugtaler” og taler på vegne af de indre ”personligheds dele”, klienten har fået kontakt med. Intuitivt at finde ud af hvor ”den indre kritiker” eller ”det indre barn” holder til kan de fleste fornemme. Prøv selv lige nu.

  En dag havde jeg en kendt clairvoyant og kanal til en session. I stedet for hendes selvværd dukkede til vores store overraskelse hendes sjæl op. Så den næste time have ”vi 3” en interessant samtale om den højere mening med hendes liv, og hvad der var vigtigt for hende at få at vide.

  Nu vidste jeg, at også vores sjæl kan vi intuitivt og med min hjælp finde i kroppen og stille spørgsmål. Naturligvis begyndte jeg straks at eksperimentere med sjæls samtaler og specielt med at finde ”min egen sjæl”, så jeg kunne få samme fantastiske vejledning. Det var ikke helt let at ”gøre på mig selv”, og min sjæl skulle findes et helt andet sted i kroppen end min klients. Efterfølgende har jeg lært metoden til andre klienter.

  Min egen udvikling sammen med min sjæl har været fantastisk. Nu bruger jeg min sjæl til at kanalisere budskaber og svar på spirituelle spørgsmål. I min bog Dialog med Skaberen startede jeg med kun at tale med den skabende kraft i universet/Gud/Kilden. Efterhånden er jeg gået over til i højere grad at bruge min sjæl til kanaliseringer, fordi vores sjæle har en personlig plan med os. Skaberen er mere generel i sine budskaber, mens min sjæl er mere specifik, når jeg spørger den.

  På messer og andre situationer kanaliserer jeg nu også vigtige beskeder fra andres sjæle. Det er ikke lange kanaliseringer og det varierer. Det er altid hvad sjæl synes er vigtigt, at hun/han får at vide. Hvis klienten stiller personlige spørgsmål er det ikke altid hendes sjæl vil sige noget. Sjæle svarer ikke på trivielle spørgsmål – de giver kun svar på spørgsmål, der er vigtige for klienten og for sjælen selv.

Soul Mate

At leve i tæt samspil med sit sande selv – sin sjæl. ”Closing the gab” mellem sit urolige, problemskabende sind og sin kærlige, glædesfyldte og legende sjæl. Træningen foregår Individuelt eller som gruppeforløb.

 • Vi tror, at vi ”er” vores personlighed, som egoet har formet og styrer os ud fra. Det er imidlertid en illusion, fordi vores kerne, vores essens, vores indre væren, vores autentiske selv, vores sjæl er vores sande selv.

  Vores sande selv – vores sjæl – er ubetinget kærlighed, ubetinget accept og tilgivelse, indre ro, glæde og en legende attitude til det, der sker i vores liv.

  Vi kan stille og roligt på en bevidst måde overtage og efterligne sjælens positive kvaliteter, mens vi samtidigt lægger afstand til den personlighed og identitet vi fejlagtigt lever ud fra. Enhver kan forstille sig, at livet fremover kan blive mere fyldt med glæde, lykke, kærlighed med en legende attitude til tilværelsen.

  At vælge i højere grad at leve ud fra vores autentiske spirituelle selv er et valg. Det er en glædesfyldt vej, vi skridt for skridt kan begive os ud på, og der er ikke en målstreg og ingen regler. Vi går intuitivt og på en ny måde ind i fremtiden. Vi kan mærke eventuelle forandringer på, hvordan vi f ø l e r. Føler vi os mere glade, harmoniske, levende og kærlige, giver det smag efter mere. Det er måske som at gå en ”indre kamino”. Det er vejen og ikke målet. Der er kun vejen…

Book en session med Ole